Betydelsen av jord och växter för trädgård

Betydelsen av jord och växter för trädgård

Jord

Jord av god kvalitet säkerställer att växterna får all näring de behöver. Jord ger många näringsämnen som är väsentliga för växternas tillväxt. Jordtypen kan hjälpa till att avgöra om en viss variation av växter kan odlas i den eller inte. Vissa växter kan växa bra i lerig mark och andra kan till och med trivas i jord med hög sandhalt. Det är viktigt att veta vilken typ av växter du kan odla i din trädgård. Du kan få jorden undersökt i ett laboratorium innan du väljer växterna och analysen kan hjälpa dig att välja rätt typ av växter för din trädgård. Det kan också hjälpa till att avgöra om du behöver ytterligare näringsämnen och gödningsmedel för att förbättra markkvaliteten.

Typ av växter

Välj växterna enligt dina behov så att de tjänar syftet väl. Om du har ett stort område kan du plantera skuggiga träd och många andra prydnadsväxter. Om du inte har mycket utrymme kan du odla växter som kräver mindre yta. Du kan också odla örter, grönsaker och frukt i din trädgård. Hemodlade grönsaker och frukter är färskare och friskare jämfört med vad du får på marknaderna så att du kan prova att odla dem i din hemträdgård.

Dekoration Design